Paluu Juhon laivojen sivulle: Juhon laivat

S/S HJALMAR

kuvia laivasta ja miehistöstä


1875 Kirjoitus Keski-Suomi -lehdessä 17.7.1875
Uusi laiva Hjalmar on käynyt ensi kertaa Jyväskylässä.
Kirjoituksessa todetaan myös laivan alun olleen onnettoman
Laivaa koeteltaessa oli unohdettu sivuilta ikkunat auki ja laiva
täyttyi vedellä ja upposi.

1880 Kirjoitus Keski-Suomi -lehdessä 12.6.1880
Hjalmar -laiva on ollut Lahden Sahan konkurssikaupassa myynnissä
Jaakko Länkelä osti laivan ja tästä katsotaan alkaneen hänen laivaliikenteensä.


1880 Jo saman kesän Keski-Suomi -lehdessä 15.9.1880 oli ilmoitus:
Hjalmar 40 hewosen voimainen hinaushöyrylaiva tarjoutuu huokeasta palkasta
Päijänteellä kulettamaan tawaroita, proomuja ja isompia ja wähäisempiä tukkilauttoja.
Tilauksia wastaanottaa Jyväskylässä laiwan omistaja.

1895 Hämeen Sanomat -lehti kirjoitti 11.5.1895:
Laivaliikenne sisävesillä
Jyväskylä, toukokuun 9 päivänä Laivat Hjalmar ja Yhtiö saapuivat
Haapakoskelta Jyväsjärven kautta. Päijänteen jää huono.

1895 1895 Kirjoitukset Suomalainen -lehdestä vuodelta 1895
Keväällä 1895 tapahtui Äijälän joen Päijänteenpuoleisessa päässä yhteentörmäys. Hinaaja Hjalmarin proomu osui Lahtis -laivan siipiratassuojukseen. Lahtis -laivan omistajat vaativat Hjalmarin kuljettajalta 150 mk korvauksia. Asia oli ensi kertaa käräjillä kesäkuussa ja sitä siirrettiin syyskuun istuntoon. Lopulta oikeus totesi, että Hjalmarin kuljettaja ei ollut tehnyt itseään syypääksi niiden varokeinojen laiminlyömiseen, jotka laivain yhteentörmäyksen estämiseksi ovat säädetyt.
Juho Vihtori Verkkonen oli tapahtuman aikaan Hjalmarin perämiehenä


Paluu Juhon laivojen sivulle: Juhon laivat